سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد علی بوری – دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی شیمی
سیدغلامرضا اعتماد – دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

این مقاله مربوط به شبیه سازی و طراحی بویلر بخار با لولههای آبی میباشد . بویلر مورد طراحی از پنج قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از : کوره، Slag Screen ، سوپرهیتر، اکونومایزر و گرم کن هوا که مشخصات هندسی و حرارتی هر قسمت با استفاده از نرمافزار تهیه شده تعیین میگردد .
فشار عملیاتی بویلر در محدوده فشار متوسط تا فشار بالا است . سوخت بویلر سوخت گازی بوده که البته ازیک سوخت نفتی مایع با ترکیب درصد مشخص نیز میتوان استفاده کرد . در طراحی انجام گرفته از دو یا سه ردیف لوله برای Slag Screen استفاده شده است . جریان سیال در سوپرهیتر به صورت ترکیبی از جریان موازی و متقابل بوده و اکونومایزر وگرمکن هوا به صورت افقی در مسیر جریان گازهای داغ قرار گرفتهاند . درهرطراحی انجام گرفته میتوان با تغییر پارامترهای هر قسمت بویلر، به شبیه سازی آن قسمت پرداخت و اثرات تغییرات پارمتر را روی مشخصات هندسی و حرارتی بدست آورد .
نرمافزار تهیه شده به زبان Visual Basic میباشد که در حدود ٥٠٠٠ خط برنامه نویسی است . در تهیه این نرمافزار از زیر برنامههای مختلفی استفاده شده که هر کدام وظیفه خاصی دارند . نحوه استفاده از نرمافزار کاملا ساده بوده و در صورت وارد کردن اطلاعات اشتباه، پیغام خطا و راهنمایی مربوطه ارائه میشود برای حل یک مثال میتوان از Default برنامه استفاده کرد .