سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سویزی – گروه فیزیک ، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
مهدی محسنی – گروه فیزیک ، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

در این مقاله انتشار امواج الکترو مغناطیسی در داخل موجبر های ایجاد شده در بلورهای فوتونیکی به روش عددی عناصر مرزی BEM) مورد بررسی قرار گرفته است . نخست معادله هلمهولتز با استفاده از قضیه گرین به معادله انتگرالی تبدیل و سپس این معادلات انتگرالی به روش عددی عناصر مرزی حل شده است . برای بررسی صحت محاسبات نتایج بدست آمده برای یک موجبر مستقیم و یک موجبر با خم ۹۰ درجه با دیگر نتایج گزارش شده در سالهای اخیر مقایسه شده است که توافق بسیار خوبی بین آنها مشاهده گردید . در انتها یک تقسیم کننده باریکه نوری با استفاده از مکانیزم بازتاب از گاف فوتونی طراحی و شبیه سازی شده است . دقت و سرعت بسیار بالا و حجم بسیار کم اطلاعات مورد نیاز در هنگام محاسبات از مزایای روش عناصر مرزی نسبت به دیگر روشهای عددی می باشد