سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد میر آبادی – دانشگاه علم وصنعت، دانشکده مهندسی راه آهن، گروه راه آهن برقی، موسس
حسین نادری فشتالی – دانشگاه علم وصنعت، دانشکده مهندسی راه آهن، گروه راه آهن برقی، موسس

چکیده:

در این مقاله پس از معرفی سنسورهای فیبر نوری و کاربردهای آنها در راه آهن، قابلیتها و محدودیتهای سنسورهای Fabry Perotو Bragg Grattingو پارامترهای موثر آنها جهت استفاده در راه آهن معرفی گردیده اند. در ادامه مراحل طراحی و شبیه سازی این سنسورها مورد اشاره قرارگرفته و عملکرد آنها در شرایط مختلف بررسی شده است. در این مقاله به منظور انتخاب مناسبترین نوع سنسور جهت استفاده در راه آهن، واکنش ریل در اثر عبور قطار شبیه سازی شده و دو نوع سنسور فیبر نوری مذکور که یکی مبتنی بر اختلاف فاز و دیگری مبتنی بر طول موجمیباشند با دقت یکسان شبیه سازی شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. در نهایت مشخصات سنسوری با قابلیت اندازه گیری وزن قطار عبوری، با دقتکمتر از ۱۰۰ کیلوگرم، پیشنهاد گردیده است.