سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مازیار باصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک- مسئول مکاتبات
محمد گهری – دکتری مهندسی مکانیک و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک،گروه مهندسی مکانیک
منا طهماسبی – دکتری مهندسی مکانیک، بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات جهاد استان مرکزی

چکیده:
از مسائل مهم ایمنی خودرو، دید مناسب راننده از جاده برای جلوگیری از تصادفات جاده ای است. از این رو یکی از مواردی را که باعث افزایش دید راننده می گردد آینه کناری خودرو است اما خودرو در حین حرکت، نوسانات جاده ای به آن منتقل می گردد و در نهایت این نوسانات از طریق بدنه به آینه منتقل می شود که حاصل آن کاهش دید راننده نسبت به آینه از جاده است. در این مطالعه سعی شده است با درک صحیح از رفتار ارتعاشی وارد بر سیستم آینه و سپس با شبیه سازی آن، یک سیستم کنترلی هوشمند براساس سیستم کنترل نیرو (Active Force Control) برای جلوگیری از ارتعاشات آینه تعریف گردد و نتایج حاصل از مدل ارائه شده و کارایی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.