سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه محمدی – گروه مهندسی برق مخابرات (میدان ) دانشگاه ارومیه ،
علی رستمی – گروه برق الکترونیک (مدارات مجتمع نوری ) دانشگاه تبریز
محمد تقی آذر منش – گروه مهندسی برق مخابرات (میدان ) دانشگاه ارومیه ،

چکیده:

امروزه صافی های حذف – اضافه نوری به طور وسیعی در مخابرات نوری WDM مورد استفاده قرار می گیرد . در تحقیق حاضر طرح بهینه ای از صافی حذف – اضافه نوری بررسی و پیشنهاد شده است .صافی مورد نظر شامل رزوناتور حلقوی با میله های دی الکتریکی در یک شبکه مربعی می باشد . در این مقاله برای کاهش تلفات در رزوراتور و افزایش انتخاب گری صافی . ساختار و ضریب شکست بهینه ارائه گردیده است . همچنین برای کاهش پهنای باند از دو رزوناتور حلقوی تو در وت استفاده شده است . ذر ساختار بهینه پهنای باند در طول موج nm1550 به nm4 کاهش می یابد بنابراین از این صافی می توان به عنوان یکی از اجزای مالتی پلکسرها استفاده نمود