سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی امامی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا
علی پوراسلامی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا
عباس ظریفکار – مرکز تحقیقات مخابرات ایران باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک لینک نوری DWDM نقطه به نقطه با ۲۳ کانال که در آن ظرفیت هر کانال ۱۰۰۰ m ۵ / ۲Gbpsاست، ارائه می شود . طول لینک بطور نمونهدر نظر گرفته شده و شبیه سازی ها با در نظر گرفتن تضعیف، پاشندگی رنگی، پاشندگی مد پلاریزاسیون و آثار غیر خطی برایدو نوع فیبر NZDSF و SMF انجام شده است . به منظور عملیاتی بودن طراحی از مشخصات قطعات موجود بازار، در شبیه سازی ها استفاده شده است .