سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسعداله مرتضوی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی سعیدیان – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم مینایی – کارشناس ارشد برق – قدرت

چکیده:

یکی از مسایل و مشکلات سیستمهای قدرت، بروز ناپایداری دینامیکی بر اثر برهم خوردن تعادل بین توان مکانیکی ورودی و توان الکتریکی خروجی ژنراتورها و کمبود گشتاور میراکننده است . در راستای حل مشکل مذکور، این مقاله یک پایدارساز سیستم قدرت فازی خودتنظیم جدید معرفی نموده است . این پایدارساز از دو کنترلر فازی تشکیل گردیده است . کنترلر فازی ناظر کار تنظیم کنترلر فازی اصلی را با اعمال ضرایب مقیاس بندی غیرخطی بصورت بلادرنگ ۱ به ورودیها و خروجی انجام می دهد . مقایسه بین پایدارساز پیشنهادی ، پایدارساز فازی کلاسیک و پایدارساز کلاسیک،کارایی برتر و مقاوم بودن ۲ بالاتر پایدارساز پیشنهادی را روشن می سازد .