سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی درویش زاده – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ا
محمد شیخ زاده – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید عبدالکریم حسینی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
فرید شیخ الاسلام – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفها

چکیده:

کنترل کشش نخ تار در طی فرآیند بافندگی باعث کاهش عیوب پارچه و افزایش یکنواختی پارچه و راندمان بافندگی می گردد.امروزه مزایای رگولاتور الکترونیکی در تغذیه مناسب نخ تار تحت کشش ثابت نسبت به رگولاتورهای مکانیکی به اثبات رسیدهاست. در این تحقیق مرحله شناسائی سیستم به وسیله الگوریتم ژنتیک و تعیین ضرایب بهینه کنترل کننده رگولاتور توسط یک الگوریتم بهینه سازی انجام شده است. با بررسی خروجی و ورودی سیستم به ازای ورودی پله واحد کنترل کننده و همچنین اثر دو اغتشاش پالسی و سینوسی روی فرآیند مربوطه بخوبی مشخص شد که این کنترل کننده PI جهت پیاده سازی روی فرآیند باز کردن نخ تار تحت کشش ثابت از مطلوبیت کافی برخوردار می باشد.