سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن ابراهیمی راد – گروه الکترونیک صنعتی، پژوهشکده برق پژوهشگاه نیرو تهران
امیر چوبدار – گروه الکترونیک صنعتی، پژوهشکده برق پژوهشگاه نیرو تهران

چکیده:

در سالهای اخیر، فناوری یکسوسازهای PWM یا فعال، به علت کنترل پذیر بودن ولتاژ خروجی DC و دو طرفه بودن انتقال توان ،به صورت بسیار گسترده در کاربردهای صنعتی مانند مبدل الکترونیک قدرت میکروتوربین، مورد استفاده قرار گرفته اند . یکسوسازها PWM ، نیازمند یک فلسفه کنترلی برای رسیدن به یک ولتاژ دلخواه وکنترل پذیر می باشند . در این مقاله با طراحی یک کنترل کننده برای یک یکسوساز فعال، ولتاژ خروجی یک میکروژنراتور دور بالا که در میکروتوربین استفاده شده است، با دینامیک مناسبی یکسو می شوند . شبیه سازیهای ارایه شده مشخص کننده عملکرد مناسب این کنترل کننده هستند .