سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
اسعد احمدی اقدم – وزارت نیرو،برق منطقه ای آذربایجان
بهرام پورحسن – امور انتقال برق آذربایجان غربی

چکیده:
در این مقاله ما یخ زدایی بر روی خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع را با روش بانک خازن طراحی و شبیه سازی می کنیم. این روش مربوط به تلفات ژول می شود که یکی از مهمترین تکنیک های مشترک و به طور گسترده ای مورد استفاده برای گرمایش هادی با استفاده از هر دو جریان DC و یا AC است .که در این مقاله از تلفات ژول با استفاده از تکنیک جریان AC و با استفاده از بانک خازن۲۰ کیلو ولت، که در پست نصب می شود، جریان راکتیو را می توان به خط قدرت منتقل کرد که این کار منجربه یخ زدایی و افزایش جریان در شبکه می شود، و درجه حرارت خط انتقال افزایش می یابد