سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام امیریان – آزمایشگاه میکرو الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد
وحید کشمیری – آزمایشگاه میکرو الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین کشمیری – آزمایشگاه میکرو الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله مراحل طراحی وشبیه سازی یک صافی بردار بگذار نوری شش وجهی مبتنی برساختار بلورهای فوتونیک با ضریب کیفیت ۱۳۲۰ بازدهی انتقال ۹۹% بازدهی انعکاس ۱% وبازدهی میان گذروبگذار روبه جلو ۰% شرح داده شده است ازمزایای این صافی می توان به استفاده ازساختار شش وجهی جهت دست یابی به نوار ممنوع فوتونیک وسیع تر دقت حدود ۱۰ برابر صافی نسبت به صافی های مشابه ضریب ترویج ۷۰% گستره طیفی آزاد گسترده درحدود ۵ برابر صافی های گزارش شده تداخل سیگنال ۰% عدم وجود شکاف بسامدی درتابع انتقال وجذف تلفات تشعشی اشاره نمود .