سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهراب منوچهری دزکی – گروه فیزیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر اصفهان
عبدالرضا مقتدایی – گروه فیزیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر اصفهان
افشین شمس شولی – گروه فیزیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر اصفهان

چکیده:

در این کار مراحل طراحی و شبیه سازی یک قطعه نوری پراشی فازی برای تبدیل یک باریکه گاوسی لیزر به چهار باریکه تخت شرح داده شده است برای محاسبه فاز از الگریتم بازیابی گر شبرگ- ساکستو ناستفاده شده است . با استفاده از نرم افزار MATLAB محاسبه عددی مربوط به ماتریس ها انجام شده و در اخر چند نتیجه با هم مقایسه شده است