سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حق شناس – دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی دستفان –

چکیده:

امروزه توجه ویژه های به مبدلهای ماتریسی به دلیل عدم نیاز به المانهای ذخیره کننده انرژی معطوف شده است. در این مقاله یک منبع تغذیه ۲۸، ۴۰۰HZ ولت با استفاده از مبدل ماتریسی طراحی و ارائه شده است. هر دو روش کنترلی مدولاسیون مستقیم و مدولاسیون پهنای پالس در فضای برداری در این منبع تغذیه شبیه سازی گردید. نتایج سازی ارائه شده نشان دهنده عملکرد بهتر روش مدولاسیون مستقیم در مقایسه با روش مدولاسیون فضای برداری در این منبع تغذیه می باشد. نتایج شبیه سازی این منبع تغذیه در هنگام تغییر ناگهانی با ارائه گردیده و نشان دهنده عملکرد مطمئن این منبع تغذیه در این شرایط می باشد.