سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد نزهتی شعاری – دانشجوی مقطع فوق لیسانس مهندسی راه آهن برقی

چکیده:

پایدارسازهای متداول PID سالها برای حذف نوسانات سیستمهای قدرت و جلوگیری از ناپایداری این سیستمها در شرایط رخداد اختلالهای مختلف استفاده شده اند. این پایدارسازها ضرایب ثابتی دارند که عملاً کارایی آنها را برای فقط شرایط خاصی از خطا محدود میکنند. این پایدارسازها عملاً برای شبکه هایی که احتمال خطای پایینی داشته باشند یا اینکه همواره احتمال وقوع نوع خاصی خطا خیلی بیشتر از بقیه انواع آن باشد، مناسب هستند. در این مقاله یک کنترلرPID فازی(FPID) معرفی میشود که در آن ضرایب یک کنترلرPID بصورت وفقی تعیین میشود. عملاً این کار بازدهی پایدارساز را در شرایط مختلف کاری و انواع مختلف خطاها بهبود میدهد.