سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران
محمود دهقان عفیفی – دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله، سعی بر آن است تا با ارائه روشی نوین به طراحی یک پایدار ساز فازی – عصبی تطبیقی (ANFPSS) . بهینه که پایداری دینامیکی را در سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه بهبود می بخشد، پرداخته شوددر طراحی این پایدار ساز، از پنج لایه فازی – عصبی استفاده می شود . قواعد کنترل فازی و توابع تعلق ورودی و خروجی می توانند وسیله آموزش با استفاده از الگوریتم آموزش انتشار و هیبرید، به طور بهینه تنظیم گردند . در خاتمه، عملکرد یک پایدار ساز فازی – عصبی تطبیقی (ANF PSS) با پایدار سازهای کلاسیک، فازی و عصبی در سیستم های قدرت تک ماش ینه و چند ماشینه با استفاده از نرمافزار MATLAB در محیط SIMULINK شبیه سازی و مقایسه می گردند .