سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سلیمیان ریزی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر
سیدمسعود سیدی –
سعید صدری –

چکیده:

فیلترهای خازنی سوئیچ شونده از جمله فیلترهایی هستند که دارای مشخصه فرکانسی مطلوب تا حد چند مگاهرتز می باشند.قابلیت طراحی این فیلترها بصورت مدار مجتمع به دلیل حجم ووزن کم ، قابلیت تغییر پاسخ فرکانسی ونیز قابلیت طراحی آنها بااستفاده از تکنولوژیCMOS از جمله مزایای این فیلترها می باشد .با توجه به اینکه فیلترهایSC جزو مدارهای Mixed Mode می باشند تجزیه تحلیل و طراحی آنها با استفاده از دستورac” نرم افزار Hspice که برای محاسبه پاسخ فرکانسی مدارهای آنالوگبکار می رود ، امکانپذیر نمی باشد . در بیشتر مراجع برای انجام کامل مراحل طراحی از نرم افزارSwitcap استفاده می شود . در این نرم افزار ، سوئیچ و Opamp ایده آل در نظر گرفته شده و شبیه سازی انجام می گیرد .در این مقاله روش نوینی جهت طراحی این فیلترها درHspice ارایه و یک نمونه فیلتر پایین گذر مرتبه هفت طراحی شده است . پاسخ فرکانسی فیلتردر حالتواقعی (سوئیچ و OpAmp حقیقی ) با استفاده از Hspice و اعمال تابع Sinc محاسبه می گردد.