سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی صیامی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو، گروه پژوهشی مکانیک تهران
فرهاد خسروی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو، گروه پژوهشی مکانیک تهران
امیرحسین همدانیان – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو، گروه پژوهشی مکانیک تهران
سینا سالمی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو، گروه پژوهشی مکانیک تهران

چکیده:

در طراحی شیرهای کنترلی مهمترین مسأله طراحی خاصیت جریان به منظور دستیابی به رفتار مناسب شیر جهت کنترل دبی یا فشار جریان عبوری می باشد . در این مقاله یک شیر کنترلی با خاصیت جریان مناسب به منظور کاربرد در مسیر آب تغذیه درام فشار بالای بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی طراحی و مدلسازی شده است . بدین منظور شکل داخلی شیر و اجزا تنظیم کننده جریان باید بگونه ای طراحی شوند که قادر به اعمال خاصیت مورد نظر بر روی جریان سیال باشند . در اینجا با استفاده از اطلاعات شیر مورد استفاده در مسیر آب تغذیه بویلر یک نیروگاه سیکل ترکیبی نمونه و با استفاده از تعریف ریاضی خاصیت جریان مورد نظر ، شکل داخلی شیر طراحی گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار CFX ، دبی عبوری از شیر در درصد بازشدگی های مختلف بدست آمده و در نهایت نمودار عملکرد شیر رسم شده است . جهت کنترل صحت نتایج مدلسازی، نتایج حاصله با اطلاعات ارایه شده توسط سازنده اصلی شیر کنترلی مقایسه و بصورت نمودار ارایه شده است .