سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کیوان فرورقی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه ،آنتن دو قطبی متقاطع پنلی ، یکی از آنتنهای متداول در ایستگاههای فرستندهFM میباشد . در این مقاله سعی و تطبیق آن برای ک ل باند ، از تعدد طراحی و ساخت مجدد آنتن برای کانالهای FM بر این است که تنها با طراحی یک آنتن در کل باند مختلف ، اجتناب کنیم . جهت مدلسازی آنتن از روش ممان و نرم افزارهای مربوطه استفاده شده است . سعی شده تا تمام جزئیات یک آنتن واقعی ، از جمله اجزاء سیستم تغذیه وپایه های نگهدارنده دو قطبی ها مدلسازی شوند . عناصر تشکل دهنده شبکه تطبیق ، سلف و خازن انتخاب شده اند . با استفاده از یک روش ابتکاری و با در اختیار داشتن قابلیت بهینه سازی در نرم افزار Microwave Office حجم شبکه تطبیق به حداقل رسیده است