سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه محمدخانی – فوق لیسانس مهندسی نساجی

چکیده:

این مقاله به بررسی ساختار، فرایند تولید و تجزیه و تحلیل منسوجی که به عنوان قالب بتن استفاده می شود پرداخته است. از آنجا که این منسوج به عنوان یک نوع خاص از انواع ژئوتکستایلها مطرح می شود، در ابتدا به ارائه مطالبی پرداخته شده است که بیان کننده اهمیت مصرف آنها به عنوان منسوجات تخصصی و نه سنتی می باشد . سپس چگونگی انتخاب مداد اولیه، نحوه و فرایند تولید منسوج مذکور بیان شده است. در پایان به بررسی و ارتباط خصوصیات مهم منسوج مورد نظر در زمان کاربرد و نحوه بارگذاری بر روی آن آب استفاده از قوانین کابلها پرداخته شده است. با استفاده از تحلیلهای منتج از بارگذاری حاصل از تزریق بتن در داخل قالب، بتن تغییر شکلهای ایجاد شده در قسمتهای مختلف محاسبه شده است. این تحلیلها به نوعی در طراحی قالب بتنی از نوع منسوج و میزان مصرف بتن موثر می باشد.