سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افسانه میرزا حسینی –

چکیده:

کشور ایران با دارا بودن بیش از ٢٤ تریلیون متر مکعب ذخائر گاز طبیعی شناخته شده و همچنین کشف میادین جدید گازی، گاز به عنوان سوخت و انرژی و ماده اولیه صنایع پتروشیمی درصدر منابع مورد استفاده قرار می گیرد . گاز استحصالی از مخازن زیرزمینی عموماً دارای مقادیر نامشخصی از ناخالصی هایی از قبیل Co2 و H2 S می باشد که محدودیت استفاده به دلائل زیست محیطی را نیز به همراه دارد . بنابراین برای استفاده از چنین گازی برای مصارف متفـاوت، ضرورت فـراورش آن اجتناب ناپذیر می باشد . هدف از اجرای این پروژه مدل سازی و طراحی پالایشگاه گاز مسجد سلیمان می باشد . این پالا یشگاه حدود ٣٢ میلیون فوت مکعب گاز در روز را تصفیه می نماید و عمده مصارف گاز فراورش شده آن برای تأمین سوخت مردم آن منطقه می باشد . نظر به اینکه سرمایه گذاری و ساخت و اجرای پروژه پالایش گاز مسجدسلیمان بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق و نیز انجام طراحی فرآیند مربوط ه صورت می گیرد لازم است طراحی مزبور بر مبنای بررسی های علمی و تجربی کارا استوار گردد که نوعاً برای اولین بار در کشور تجربه می گردد . پس از مطالعات و بررسی های انجام شده بر فرآیـندهای مختـلف شیرین سازی گـاز، فرآیـند شیرین سازی توسط حلال دی اتانول آمین انتخاب گر دیده است . طراحی تجهیزات موجود در واحد پالایشی به کمک نرم افزار Proll و به دنبال آن مدل سازی برج جذب آمین که در حقیقت گلوگاه واحد به لحاظ فرآیندی می باشد، صورت گرفته است . در غالب نرم افزارهای موجود از مدل تعادلی که درآن هر سینی به عنوان یک مرحله ت عادلی کامل در نظر گرفته می شود استفاده می گردد . لیکن مدل سازی برج جذب، به روش انتقال جرم که هر سینی به عنوان یک مرحله انتقال جرم منظور شده انجام گردیده است . یکی از مزیت های این مدل سازی عدم نیاز به ضریب کارآیی بوده و تعداد سینی های واقعی مس تق یماً محاسب ه می گردد . در مدل تعادلی، تعیین ضریب کارآیی به دلیل وابستگی آن به مجموعه بسیار زیادی از عوامل از جمله هیدرودینامیک سینی، ترکیب گاز و مایع، سرعت واکنش و غیره امری مشکل و بعضاً غیرممکن به نظر می رسد . لذا با انجام مدل سازی فوق و استفاده از نتایج آن در طراحی واحد شیرین سازی، طراحی و ساخت پالایشـگاه گـاز مسجـد سلیمان از دقـت و اطمیـنان بـالائی برخوردارمی باشد .