سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود نیکو فرد – گروه برق، دانشکده ی مهندسی،دانشگاه کاشان،کاشان

چکیده:

در این مقاله مشخصه سازی استاتیکی و دینامیکی یک گیرنده یکپارچه WDMپر سرعت هشت کاناله و مستقل از قطبش،که شامل یک تقسین کننده AWGو هشت آشکار ساز نوری است،توصیف شده است.ساختمان آشکار سازی نوری بر اساس یک جفت کننده ی عمودی متقارن است.به گونه ای که pin-آشکار سازی نوری برروی موجبر بنا نهاده شده و آنها تشکیل یک موجبر دو قاو می دهند ،برای مشخصه سازی این گیرنده چندین آۀزمایش برای اندازه گیری و محاسبه پاسخ طیفی،بازده کوانتومی ،ضریب انعکاس خروجی و پاسخRF-انجام شده است.این گیرنده پهنای باند بیش از ….و بازده بیش از %۷۱ را به نمایش می گذارد.