سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عرفان علوی – دانشجوی دکترای سازه – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مجتبی علیدوست – کارشناس ارشد سازه – زلزله شرکت مهندسان مشاور سازه

چکیده:

روشها و متده ای مختلفی بر ای طراحی و مقاوم سازی ساختمانها با کارائی مناسب در برابر زلزله ، مورد آزمایش و تحقیق قرار گرفته است . به واسطه توجه به نح وه توزیع انرژی در یک سازه ، امروزه استفاده از جاذب های انرژی ( میراگرهای الحاقی ) در سازه ، مورد توجه است که موجب عکس العمل در مقابل ارتعاش سازه و میرا نمودن آن می گردد . اهمیت این مسأله سبب گردیده که در این مقاله رفتار میراگرها در جذب انرژی ( با به کارگیری هسته مرکزی ) و نحوه عملکرد بهینه آنها ، مورد بررسی قرار گیرد . سازه استفاده شده در این تحقیق قاب خمشی دو بعدی چهار طبقه بوده که با نرم افزار DRAIN – DX2 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای آن انجام شده است .نتایج حاصل بیانگر این امر است که علاوه بر نقش میراگرها درجذب انرژی و کاهش انرژی وارده به سازه ، نحوه چیدمان آنها در طبقات مختلف نیز ، در میزان انرژی باقیم انده در سازه مؤثر است و می توان در هنگام زلزله ، رفتار ساختمانهایی را که نیاز به مقاوم سازی دارند با افزودن این سیستمها بهبود بخشید و عملیات مقاوم سازی را به طور محدودتر و بهینه ای انجام داد .