سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محید سلطانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید شهابد الدین رئیس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
امیر مردانی – مهندس مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله چهار نوع کلکتور مرسوم و متداول مورد استفاده در آبگرمکن های خورشیدی طراحی شده و سپس با توجه به نتایج بدست آمده طرح بهینه و برتر از نظر بازدهی , معرفی گردیده است . همچنین در چهار نوع کلکتور مذکور ترکیب جنسهای مختلف لوله و صفحه جاذب (در مجموع ۳۶ حالت) بررسی شده است . در طراحی گردآور , مختصات جفرافیایی محل , مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن میزان تابش خورشیدی بر روی صفحه شیبدار محاسبه شده است .همچنین تاثیر قیمت انرژی در فاصله اقتصادی لوله ها مورد بحث قرار گرفته است . برای عبور وجذب پوشش ,رابطه فرنل و قانون بویه مور استفاده قرار گرفته است