سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی آهنگر – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر
عبدالعلی حقیری – کارشناس ارشد هوافضا مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر – دانشگاه امام حسین (

چکیده:

بالانس یکی از مناسب‌ترین ابزار اندازه‌گیری نیرو و لنگر در تونل‌باد است که پلهای کرنش‌سنج نصب شده بر روی آن کرنش‌های اعمال شده را با دقت مطلوبی اندازه‌گیری می‌نماید. در این مقاله، ساختار دستگاه بالانس و چگونگی طراحی، ساخت و نصب پلهای کرنش‌سنج روی بالانس تشریح خواهد شد. همچنین، انواع خطاهای تاثیرگذار بر روی آن درتونل باد مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، با مدلسازی قابلیت اطمینان سیستم بالانس تاثیر هر یک از اجزا بر روی آن تحلیل و محاسبه گردید. سپس بارگذاری وکالیبراسیون آن با در نظر گرفتن پارامترهای دقت، پس ماند، پایداری و تکرارپذیری بیان می‌شود. نتایج بدست آمده از این بررسی و تحلیل نشان می دهد. که تغییرات ولتاژ همه سنسورهای آن با بار اعمال شده بصورت کاملاً خطی می‌باشند. این امر نقش عمده‌ای در افزایش دقت و صحت نتایج بدست آمده از مدل مورد آزمون در تونل‌باد و کاهش هزینه‌های انجام آزمون را بهمراه خواهد داشت.