سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمودرضا شاکرمی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

TCSCیکی از ادوات FACTS می باشد که با کنترل راکتانس مؤثر خط انتقال باعث بهبود پایداری سیستم قدرت می شود . [۱-۴]
طراحی کنترل کندده TCSC برای محدود کردن نوسانات فرکان س پایین ( کمتر از ۲ هرتز ) مهمترین مسئله در بکارگیری این ابزار می باشد . [۴] هنگام طراحی کنترل کننده TCSC باید توجه کرد که میرایی مدهای بحرانی افزایش یابد اما اثر منفی روی میرایی بقیه مدها نداشته باشد . همچنین اثر معکوس کنترل کننده ها روی همدیگر مینیمم شود و در ضمن محدوده های عملکرد TCSC رعایت شود . معمولاً تکنیک های مقادیر ویژه در طراحی کنترل کننده های سیستم قدرت استفاده می شوند . اما بعضی از مقادیر ویژه به اندازه کافی از محور موهوی فاصله دارند و
به جابجایی آنها نیازی نیست . پس هنگام طراحی فقط باید به مدهای بح رانی توجه شود . استفاده از تکنیک های مقادیر ویژه مرسوم ممکن است میرایی مدهای غیر بحرانی را تضعیف نماید . یکی از روشهایی که با استفاده از آن می توان به شرایط طراحی مطلوب دست یافت این است که طراحی کنترل کننده به صورت یک مسئله بهینه سازی در نظر گرفته شود .
در این مقاله ابتدا مکان بهینه و سیگنال کنترلی مناسب برای TCSC انتخاب و سپس روشی برای طراحی کنترل کننده آن پیشنهاد می شود .