سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا فیضی درخشی – دانشگاه تبریز، ایران
فاروق اشکوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
فریبرز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

الگوریتمهای ژنتیک همراه با دیگر روشهای محاسبات نرم نقش بسزایی در بهینهسازی مسائلNP- Hard دارند. ولی از آنجا که الگوریتمهای ژنتیک در حل مسائل پیچیده در زمان طولانی به جواب بهینه میرسند، جهت افزایش سرعت انجام محاسبات از ایدهموازیسازی در این الگوریتمها استفاده شده است. الگوریتمهای ژنتیک موازی در زمان بسیار کمتری به جواب بهینه همگرا میشوند. از طرف دیگر الگوریتمهای سختافزاری نیز سرعت بالایی در انجام محاسبات دارند که با تلفیق الگوریتمهای موازی و الگوریتمهای سخت- افزاری سرعت انجام محاسبات بطور چشمگیری بالا میرود، و این منجر به بهبود توان عملیاتی و زمان پاسخ میگردد. ما در این مقاله به ارائه یک راهکار نوین برای طراحی و پیادهسازی سختافزاری الگوریتمهای ژنتیک موازی میپردازیم