سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا صحتی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
رضا آقایی زاده ظروفی –
حمید سلطانیان زاده –

چکیده:

با توجه به گسترش کاربرد استانداردهایی چون ۷HL در سیستمهای اطلاعات درمانی امروزی و رویکرد این سیستمها به ساختارهای توزیعیافته، در این مقاله به طراحی چهارچوبی برای توسعه سیستمهای اطلاعات درمانی با قابلیت اتصال و تعامل با اجزای ناهمگن در سایر سیستمها بر مبنای استانداردها، میپردازیم. در این طرح با ایده استقلال در طراحی و پیادهسازی واحدهای مختلف درمانی و با در نظرگرفتن قابلیت اتصال به سایر سیستمهای استاندارد، امکان توسعه یک سیستم جامع اطلاعات درمانی با ساختار توزیع یافته مد نظر قرار میگیرد. در این مقاله همچنین روشی برای تحلیل محیطهای درمانی به منظور استخراج نیازهای سیستم اطلاعاتی و به کارگیری استانداردها در پیادهسازی یک سیستم اطلاعات درمانی، در طول طراحی و پیادهسازی یک سیستم نمونه اطلاعات رادیولوژی، مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت