سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه قرمری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی
سید محمد فیروزآبادی – دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم پزشکی، گروه فیزیک پزشکی
مهری کاویانی مقدم – دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم پزشکی، گروه فیزیک پزشکی
همایون ابراهیمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

با توجه به ارتباط روزانه ما با میدان های مغناطیسی کم فرکانس، اهمیت طراحی و ساخت دستگاه القا کننده میدان ها ی مغناطیسی کم فرکانس مشابه شرایط واقعی، تحت کنترل و پایدار به منظور بررسی اثرات بیولوژیک این میدان ها مطرح شده است. در این مقاله مراحل طراحی و ساخت دستگاه القا کننده میدان مغناطیسی کم فرکانس (تولید کننده سیگنال، تقویت کننده قدرت و کویل های ایجاد کننده میدان مغناطیسی ) در محدوده ی شدت میدان مغناطیسی از چند دهم میکرو تسلا تا ۳ میلی تسلا به منظور بررسی اثرات بیولوژیک میدان های مغناطیسی کم فرکانس، از جمله ۲۱۷ هرتز ناشی از گوشی های تلفن همراه و ۵۰ هرتز ادوات الکترونیکی ، ارائه می شود.