سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا یوسفی – کارشناس ارشد مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
علی بنایی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

چکیده : در این مقاله روشی جدید برای تحقق ترکیب کننده های کسری ١ با ساختار دلتا – سیگما ارا ئه شده است . در این روش بخش دلتا – سیگما در یک FPGA پیاده ، استفاده از این FPGA می شود . به خاطر ماهیت برنامه پذیر نوع آی سی این امکان را فراهم می کند که بتوان انواع ساختارها را پیاده سازی و مقایسه کرد . لذا با این روش م ی توان ساختارهای جدید ترکیب کننده های فرکانس را قبل از پیاده ساز ی آنها به صورت مدار مجتمع به صورت عمل ی تست کرد در ضمن با ا ین روش م ی توان انواع ساختارها را پس از پیاده سازی با یکدیگر مقایسه نمود . در این مقاله نتیجه پیاده سازی و تست سه ساختار مدولاتور مرتبه اول ، مرتبه دوم و Mash1-1-1 ارائه شده و این ساختارها از نظر نویز فاز خروجی با هم مقایسه شده اند .