سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی جبرئیل جمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر ، ایران
احمد خادم زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، تهران ، ایران

چکیده:

افزایش تعداد هسته های بکار رفته در داخل SOC ها معماری اتصالات داخل تراشه NOC را جایگزین معماری های ارتباطی مبتنی بر گذرگاه کرده است. ویژگی های بارز NOC نسبت به معماری های مرسوم نظیر سیم های اختصاصی و گذرگاه عبارتند از: (الف) بهره وری انرژی و قابلیت اطمینان بالا ، (ب)مقیاس پذیری بالا در مقایسه با معماریهای مرسوم ، (ج) قابلیت استفاده مجدد،(د)بکارگیری الگوریتم های مسیریابی توزیع شده. ما در این مقاله یک معماری جدید شبکه بر تراشه با توپولوژی MinRoot را به عنوان ساختار عمومی اتصالات داخلی معرفی می کنیم. در این مقاله معماری اتصالات توپولوژی MinRootبا معماری اتصالات توپولوژی های Torus و Mesh , BFT از نظر تعداد سوئیچ و تعداد لینک ( فضای تراشه ) و تاخیر متوسط بسته مقایسه و
مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج کاهش چشمگیر تعداد سوئیچ و تعداد لینک را نسبت به توپولوژی های BFT ‌، Meshو Torus نشان می دهد. آزمایش ها کاهش تاخیرمتوسط بسته را در کاربردهای با ارتباطات محلی زیاد و افزایش تاخیر متوسط بسته را در کاربردهای با ارتباطات محلی کم در توپولوژی MinRoot نسبت به توپولوژی های دیگر نشان می دهند.