سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال جوکار – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت
علی جعفر موسیوند – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت
علی خواجه کازرونی – شرکت برق منطقه ای فارس
عرفان ریاحی – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت

چکیده:

قسمت عمدهای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامهریزان صنعت برق به نوعی به مکان و موقعیت خاصی مربوط می باشد، لذا وجود اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق و بهنگام از وضعیت برق کشور در یک پایگاه داده جامع مکان مرجع١ به همراه تجزیه و تحلیلهای مرتبط، از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری، برنامهریزی و مدیریت بهینه در شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقهای می باشد .
چنین سیستمی باید دارای تواناییهایی جهت ورود و خروج اطلاعات، امکان نمایش اطلاعات، قابلیت بروزرسانی، توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات وسایر موارد مورد نیاز صنعت برق باشد، تا بتوان از آن در جهت ارائه خدمات بهتر استفاده کرد . در این مقاله به جزئیات و روند طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس و طراحی نرم افزار بومی برای صنعت برق می پردازیم .