سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش ریاضی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا افشاری بخش –

چکیده:

کمبود موجودی موردنیاز در انبار باعث توقف یا وقفه در تولید م یشود که منجربه ایجاد هزین ههای را هاندازی مجدد ماشی نآلات و هزین ههای سفارش و غیره می شود و می بایست پرداخت خسارات ناشی از عدم اجرای دقیق قراردادهای ساخت و یا جریمه تأخیر در تحویل کالا و غیره که ناشی از توقف تولید یا وقفه در آن م یباشد را محتمل شد. لذا م یبایست ترتیبی اتخاذ گردد تا به طور سیستماتیک و منطقی در انبار دست هبندی،طبق هبندی، کدگذاری و چیدمان صورت گیرد.امروزه در ورودی انبارهای مختلف می توان از طریق یک چاپگر بارکد،برچسب مورد نیاز کالاها و بسته بندی آنها را چاپ نموده و یا از برچسب های از پیش چاپ شده حاوی بارکد استفاده نمود.استفاده از بارکد باعث می شود عملیات مربوط به کنترل ورود و خروج کالا در انبار، شناسایی و ردیابی اقلام و محصولات بسیار دقیق تر و سریع تر انجام شود.این مقاله طراحی و پیاده سازی سیستم بارکد ازمحیط سازنده قطعات،تامین کننده،تولید کننده محصول نهایی تا خدمات پس از فروش ،که اعضای یک زنجیره تامین هستند،را نشان می دهد.پس از استقرار سیستم شناسایی مبتنی بر بارکد از دست آوردهای آن امکان شناسایی و ردیابی قطعات و محصول،جمع آوری دقیق و به هنگام دیتاها،کنترل موجودی و انبارها و غیره به صورت کارامد است.نتایج پیش بینی شده در این طراحی قبل از پیاده سازی توسط شبیه سازی بررسی می شوند.