سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا مرادی –

چکیده:

در متنی که در صفحات آینده خواهد آمد طی سه بخش به تشریح موضوع پروژه پرداخته شده است . در فصل اول ضمن اشاره به تاریخچه تعمیرات و نگهداری، ضرورت داشتن سیستم نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده را بخصوص در صنایع با تو لید پیوسته برشمرده و اهداف نگهداری و تعم یر از جمله حفظ ونگهداری سیستم در وضعیت مطلوب برای تعمیر رضایت مندی مستمر مشتریان و افزایش علاقه مندی کارکنان و بهینه سازی هزینه های نگهداری و تعمیرات و ثبت این هزینه ها و … را بیان نموده و درانتها چند نمونه از روش های سیستم نگهداری و تعمیر توضیح داده شده
است . در فصل دوم به طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات انتقال نیروی برق پرداخته شده است . با بیان گردشکار دو زیرسیستم اصلی آن یعنی نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده ( اضطراری ) ، به زیرسیستم های دی گر آن یعنی سیستم کدگذاری، سیسنم گزار شگیری، سیستم مدیریت انبار و سیستم کنترل هزینه ها و ارزیابی که همگی در ارتباط با یکدیگر می توانند تأمین کننده اهداف برپایی سیستم نگهداری و تعمیرات باشند، پرداخته شده است . برای داشتن الگوریتم ارائه برنامه زمانبندی نگهدا ری و تعمیرات برنامه ریزی شده بایستی روشی را برای تععین برنامه زمانبندی به تفکیک نوع تجهیزات تدوین می کردیم که در بخش آخر این فصل به آن اشاره شده است . در فصل انتهایی پروژه یعنی مکانیزاسیون سیستم به ابزارهای مورد استفاده ( زبان برنامه نویسی و مدل پایگاه دا ده ) در پیاده سازی سیستم اشاره شده اس ت و ضمن پرداختن به ساختار بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده در سیستم به شکل نرمال سازی شده به گزارشات طراحی شده درسیستم نیز اشاره شده است . در انتها مزایای استفاده از این سیستم و امکانات مورد لزوم جهت بکارگیری آن بیان گردیده است .