سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کاری – دانشجوی گروه کامپیوتردانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین یغمائی مقدم – دانشیارگروه کامپیوتردانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ا ستفاده از تنها یک معیار و پارامتر جهت مسیر یابی برای بیان وضعیت واقعی لینک به نظر کافی نمی باشد معمولا یک محدودیت و نگرانی از نظر دقت اطلاعات بیان کننده وضعیت لینک وجود دارد ] ۲ ، [ ۱ به عنوان نمونه دقت همین معیار از قبل توسط فاصله بروز رسانی وضعیت و حالت شبکه (INTERVAL) تعیین می شود و اگر دقت بالاتری نیاز باشد برای بیان اطلاعات به علت
فقدان این امر برخی اط لاعات نا دقیق جهت محاسبه مسیر به الگوریتم مربوط وارد می شود ] . [ ۳ لذا مفید تر آن است که اجازه دهیم علاوه بر آن تک معیار یک پارامتر جهت بیان وضعیت شبکه دخالت نماید تا از نظر دقت اطلاعات معرف وضعیت شبکه مشکلی بوجود نیاید . در این مقاله سعی در بررسی چگونگی ترکیب ۲ پارامتر : تاخیر لینک وطول صف مربوط به همان لینک به کمک یک الگوریتم فازی ساده به منظور ایجاد یک پارامتر ومعیار فازی (FM) شده است . که البته نتایج بهتری را نسبت به روش تک معیاری داشته باشد