سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا حافظ عقیلی – گروه مخابرات – پژوهشگاه نیرو – ایران
امیرشهاب مجاهدی اصل – گروه مخابرات – پژوهشگاه نیرو – ایران

چکیده:

سیستم PLC دیجیتال از مدولاسیون ISB برای ارسال و دریافت استفاده می کند . مدولاسیون ISB همان مدولاسیونSSB می باشد که در آن دو کانال مستقل در کنار یکدیگر گذاشته و ارسال می شوند . این مدولاسیون از نظر پهنای باند وانرژی اپتیمم می باشد . در این سیستم مدولاسیون فوق بصورت دیجیتالی و با استفاده از فیلترهای دقیق انجام می شود . در
واقع عمل مدولاسیون توسط یک پردازنده DSP و فیلترهای نرم افزاری نوشته شده روی آن انجام می شود . پروسسور مورد استفاده یک پردازنده قوی بنام TMS 320 C50 می باشد . در مدولاتور نرخ نمونه برداری سیگنالهای ورودی۱۶ KHzو سیگنال خروجی با نرخ ۱۶۰۰ KHzبازسازی می شود . در دمدولاتور نرخ نمونه برداری سیگنال ورودی ۱۶۰۰ KHz بازسازی می گردند . برای اینکه بتوان مخلوط کننده های طبقه آخر ۱۶ KHz و سیگنالهای خروجی با نرخرا نیز بصورت نرم افزاری انجام داد از فیلترهای افزایش و کاهش نرخ نمونه برداری استفاده شده است . به این ترتیب تغییر فرکانس کاربر در PLC دیجیتالی براحتی و تنها با تغییر بخشی از نرم افزار سیستم انجام می شود . با توجه به مطلب بیان شده تولید سیستم فوق نسبت به مشاهده آنالوگ بسیار راحت تر خواهد بود . سیستم پیاده شده باتوجه به سبک برنامه های time Real نوشته شده، سخت افزار کوچکی را شامل می شود