سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی خسروی فارسانی – دانشجوی دکتری کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
علیرضا امینی – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی نعمت بخش – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

شناسایی الگو ها و قوانین استخراج شده از داده ای یک کمپانی می تواند در تصمیم گیری مدیران تاثیر زیادی داشته باشد هدف این مقاله بررسی قابلیتهای داده کاوی در SQL Server 2005 و استخراج الگوها و قوانین وابستگی از یک مجموعه داده ای است این مجموعه داده ای حاوی داده هایی در ارتباط با اطلاعات شخصی، علایق و سلیقه های کارمندان یک شرکت تجاری در ارتباط با فیلمهای سینمایی است دراین مقاله پس از بحث در مورد قابلیتهای داده کاوی، در مورد ویژگی ها و ساختار مجموعه داده ای به کار گرفته شده توضیحاتی دقیق ارائه می شود در ابتدا یک سری تحلیل های اولیه برروی مجموعه داده ای صورت می گیرد سپس با ایجاد مدلهایی از مجموعه داده ای، الگوها و قوانینی استخراج می گردد دراین مدلها از دو الگوریتم Bayes و درخت تصمیم استفاده شده است پس ازایجاد مدلها دقت آنها نیز با استفاده از ابزارهای مربوطه در SQL Server ارزیابی شده و برمبنای قوانین و الگوهای بدست آمده از مدلها پیش بینی هایی صورت می گیرد در انتها نیز الگوهای مفید استخراج شده لیست می گردند.