سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین لکزیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
بیژن ملائی داریانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق نرم افزار (NATS(Numerical Analysis of Tube Spinningکه به منظور آنالیز المان محدود فرآیند اسپینینگ لوله طراحی شده معرفی می گردد. نرم افزار مذکور با استفاده از روش حل صریح بر اساس المان پوسته چهار گره‌ای طراحی شده و آنالیز تماس با استفاده از روش پنالتی انجام می گیرد که تئوری آن در دو قسمت قبلی این مقاله آورده شده است. نرم‌افزار دارای یک واسط گرافیکی طراحی شده توسط Microsoft Visual Studio.Net 2008و یک کد پردازشگر شبیه ساز طراحی شده توسط Compaq Visual FORTRAN 6.5 است که الگوریتم کد پردازشگر ارائه می گردد. سپس با استفاده از این نرم افزار فرآیند بستن انتهای مخازن تحت فشار شبیه سازی می‌شود. ‌یک نمونه از مخزن تحت فشار فولادی (DIN 1.7225)که توسط فرآیند اسپینینگ داغ تولید شده است، برش خورده و پرفیل ضخانت آن با پرفیل ضخامت نهایی حاصل از تحلیل المان محدود مقایسه می گردد. که این مقایسه نشان دهنده این واقعیت است که نتایج حاصل از کد قابل قبول و تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. در پایان نیز شبیه سازی اسپینینگ نامتقارن یک لوله آلومینیومی ارائه می گردد.