سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ادوارد غریبیان – پژوهشگاه نیرو
بهروز نخکوب – پژوهشگاه نیرو
جمشید صاحبی – نیروگاه منتظر قائم

چکیده:

در این مقاله طراحی و پیاده سازی نرم افزار عیب یابی و تحلیل عملکرد توربین گازی که در نیروگاه منتظر قائم نصب شده، تشریح شده است . روشهای مختلفی برای عیب یابی در سالهای گذشته مطرح شده است که در این تحقیق روش تحلیل مسیر گاز استفاده شده است . در این روش با استفاده از مدل ترمودینامیکی توربین گاز عملکرد اجزاء مختلف توربین گاز در حالت نو و تمیز باتوجه به شرایط محیطی شبیه سازی می شود،سپس داده های مختلف واحد جمع آوری و پس از انجام تحلیل های لازم با مقادیر کمیتهای متناظر با مدل مقایسهمی شود . با توجه به انحراف کمیتهای مختلف در نهایت می توان پی به اشکالات اجزاء مختلف توربین گاز برد و پیشنهادهای لازم جهت تعمیرات یا نگهداری را ارائه نمود . این روش عیب یابی، عیوبی که اثر قابل تشخیص بر عملکرد واحد را داشته باشند شناسایی میکند از جمله این عیوب میتوان به رسوبگذاری پره های کمپرسور، فرسایش اجزاء، لقی پره ها، افزایش دمای اجزاء داغ و غیره اشاره نمود .