سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چکیده:

معیارهای پذیرش و ساخت لوله های نفت و گاز بطور جامع در استانداردهای IPS و API ارائه شده اند . انجام عملیات برای محاسبه پارامترهای این استانداردها زمان قابل توجهی را بخود اختصاص میدهد و بعضا بعلل خطای انسانی نیاز به بررسی مجدد دارد . از طرفی برنامه های تولید لوله، خود محاسباتی برای نیازمندیهای ساخت و مصرف مواد لازم شامل کویل، سیم جوش و غیره را مطلبد که انجام این محاسبات نیز مستلزم زمان و بررسی می باشد . لذا نرم افزاری برای رفع این نیاز طراحی شد که محاسبات لازم برای ارائه سریع معیارهای پذیرش ساخت لوله براساس استانداردهای مختلف را ارائه دهد . این نرم افزار با اخذ ورودی های مورد نیاز ، خروجی های مختلف شامل پارامترهای ساخت لوله و همچنین محاسبات مقادیر مواد مصرفی مختلف را ارائه می دهد . این نرم افزار بنام PipeManSpec نام گذاری شد و بصورت فایل اجرایی در محیط ویندوز قابل ذخیره و اجرا می باشد