سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا دلاور – استادیار گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
نسیم صاحب الزمانی – کارشناس گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

فعالیتهای گستردة به عمل آمده در زمینة سیستمهای اطلاعاتی با هدف مدیریت بهینة منابع اطلاعاتی بوده است . دراین میان با درک اهمیت مقولة مدیریت منابع اطلاعاتی در بسیاری از سطوح جامعه از جمله سازمانهای مربوطه، رویکرد غالبی در راستای به خدمت گیری سیستمهای اطلاعاتی و مفاهیم مربوط به آن برای بهبود سازوکار و سازماندهی حاکم بر این سازمانها به وجود آمده است . در این میان سیستمها ی اطلاعات مکانی نقش بسزایی را به خود اختصاص داده اند. این تحقیق بر مبنای روند مزبور به بیان فعالیتی نمونه در زمینة به خدمت گیری سیستمهای اطلاعات مکانی در یک ساختار سازمانی پرداخته که درمرکز تحقیقات را هآهن جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است