سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی فسنقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بازار بورس اوراق بهادار تهران مکانی است که در آن سهام شرکت های عضو خرید و فروش می شود. به منظور خرید سهام مناسب در این بازار نیاز به بررسی فرایندی پیچیده و چند گزینه ای از موقعیت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است که بسیاری از گزینه های آن نیز توام با ابهام و عدم قطعیت هستند. در این مقاله سعی شده است تا با طراحی کارگزاری فازی به جای استفاده از قوانین ریاضی، که اغلب با محدودیت های استفاده نیز روبرو هستند، از خبرگی شرکت های کارگزاری حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرده و سهام موجود در این بازار را از نقطه نظر شرایط راهبردیو به روش فازی برای هر صنعت خاص اولویت بندی کنیم. عوامل مهمی که در اولویت بندی راهبردی سهام به کار گرفته شده اند عبارتند از : میزان تقاضا، وجود محصولات جانشین، میزان تهدید محصولات خارجی، روند فروش سهام و ریسک سهام و اهمیت راهبردی آن که هر یک با توجه به موقعیت راهبردی هر شرکت از درجه اهمیت خاصی برخوردارند. کارگار طراحی شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده است و نتایج عددی حاصل از این بررسی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است.