سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رضائیان – عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

پردازش خوشه ای در واقع نوعی پردازش موازی به روش حافظه توزیع شده می باشد که هر پردازشگر و حافظه مرتبط با آن بصورت مستقل عمل می کنند و ارتباط بین این پردازشگرها تحت یک شبکه سریع برقرار می شود . استفاده از این روش بخاطر افزایش سرعت کامپ یوترهای شخصی و نیز افزایش سرعت انتقال داده در شبکه های محلی می تواند راه حل مناسبی برای انجام بسیاری از پردازشهای حجیم باشد . در این تحقیق برای تولید مدل رقومی از روش اجزا محدود به عنوان یک روش تخمینی روباست استفاده شده است . در ضمن با توجه به اینکه دریک شبکه محلی، پردازشگرها نامتجانس هستند لازم است تا از یک روش دینامیک برای توزیع متوازن بار استفاده کنیم. در این مقاله ضمن ارائه یک راه حل موازی برای حل این موضوع به بررسی کارآیی روش پردازش خوشه ای در بدست آوردن مدل ارتفاعی زمین به روش فوق پرداخته ایم. از آن جایی که با افزایش تعداد پردازشگرها حجم داده های عبوری نیز افزایش می یابد لذا میزان افزایش سرعت نسبت به افزایش تعداد پردازشگرهایکی دیگر از موارد قابل بررسی بوده است. نتایج بدست آمده از پیاده سازی موازی این آلگوریتم، بیان کننده این می باشند که با افزایش تعداد پردازنده ها می توانیم به افزایش سرعت قابل قبولی دست پیدا کنیم