سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزام متین فر – دانشگاه اصفهان، دانشکده ی فنی ومهندسی، گروه کامپیوتر
محسن مومنی – دانشگاه اصفهان، دانشکده ی فنی ومهندسی، گروه کامپیوتر

چکیده:

در مذاکره ی خودکار، عدم وجود اطلاعات کامل از طرف مقابلِ مذاکره، وجود محدودیت زمانی برای مذاکره، خصیصه های گوناگون مورد توجه در مذاکره و در نتیجه ی آن ها فضای بزرگ در دسترس برای رسیدن به توافق در مذاکره، شرایطی را به وجود می آورند که در آن استفاده از جستجوهایساده فضای مذاکره موجود کارائی بسیار پایینی را موجب می گردد. این مقاله یک مدل مذاکره خودکار ژنتیکی چند خصیصه ای ارائه می کند که با استفاده از جستجوی اکتشافی فضای مذاکره می تواند به شکلی موثر در شرایط واقعی مذاکره عمل کند. برای آنکه کارائی مطلوب تری برای این مدل حاصل شود، در پیاده سازی مبتنی بر عامل آن، به موازی سازی الگوریتم ژنتیک پرداخته ایم. نتایج بدست آمده مؤید کارائی مدل موازی ژنتیکیِ ارائه شده، در قیاس با مدل های غیراکتشافی موجود است.