سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غنچه مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میرانبیگی – عضو هیئت علمی مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
نوید نیلفروشان – استادیار چشم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ریحانه سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

وسیله طراحی شده، یک سیستم پریمتری برای اندازه گیری میدان دید می باشد که امکان انجام تست پریمتری را توسط یک کامپیوتر استاندارد فراهم می کند. این تست بر روی ۴۴ چشم ۳۰ بیمار در بیمارستان رسول اکرم انجام شد. نتایج این روش برای تشخیص آسیبهای میدان دید همبستگی بالایی با نتایج دستگاه پریمتری استاندارد هامفری (روش ۲-۲۴) دارد. حساسیت (sensitivity) و قطعیت (specificity) این روش در حدود ۷۰ % و ۹۰ % به دست آمد که با حذف بیماران با آسیب جزئی حساسیت آن به حدود ۷۴% افزایش می یابد ولی قطعیت آن تغییری نمی کند. در نتیجه وسیله طراحی شده یک سیستم پریمتری قابل اعتماد برای اندازه گیری آسیبهای میدان دید می باشد. این وسیله می تواند به عنوان یک ابزار باارزش سلامت عمومی برای غربا ل گری مقرون به صرفه بیماران
گلوکومایی مورد استفاده قرار بگیرد.