سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ملبویی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی سعادتمند –
محمدرضا اکبرزاده توتونچی –
مرتضی خادمی –

چکیده:

رباتهای متحرک رباتهایی هستند که نسبت به محیط قابلیت حرکت داشته باشند هدایت کننده این رباتها باید توانایی مواجه هوشمند با محیط درحضور عدم قطعیت ها را داشته باشد امروزه به دلیل ویژگیهای منحصر بفرد معماریهای ترکیبی استفاده از آنها برای هدایت رباتهای متحرک در محیطهای غیرساختار یافته رو به گسترش است دراین مقاله مشخصات یک ربات متحرک ساخته شده شامل زیرساختهای مختلف مکانیکی و الکتریکی هدایت کننده و کنترل کننده دیداری آن بیان می شود هدایت کننده این ربات دارای یک معماری ترکیبی است و نتایج بدست آمده و حاکی از عملکرد بسیار خوب اینگونه هدایت کننده ها برای هدایت رباتهای متحرک در محیط های غیرساختاریافته و پویا می باشد.