سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی نقش هبرداری و ژئوماتیک
محمدعلی چالکش حسینی – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی نقش هبرداری و ژئوماتیک

چکیده:

هم مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای یکی از مراحل ضروری اولیه در بسیاری از پردازش های مطرح در سنجش ازدور بوده و دستیا بی به یک روش اتوماتیک میتواند به میزان قابل توجهی کارایی این پردازش ها را بهبود بخشد . در این نوشته یک روند سلسله مراتبی به منظور انجام اتوماتیک روند هم مرجع نمودن تصاویر بر مبنای تشخیص نقاط متناظر بر اساس مفاهیم الگوریتم های ژنتیکی ارائه گردیده است . در روش فوق بر مبنای یک ساختار سلسله مراتبی نسبت به تشخیص نقاط متناظر و تعیین همزمان پارامترهای مجهول انتقال تصاویر در لایه های مختلف هرم های عارضه ای اقدام می گردد. نتابج اولیه حاصل از بکارگیری روش فوق در هم مرجع نمودن تصاویر IRS-1C مختلف بیانگر توانایی بالای روند فوق می باشد.