سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد ابوطالبی – سازمان نقشه برداری کشور-مدیریت نقشه براری هوایی

چکیده:

سیستم های اطلاعات مکانی سیار را میتوان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری به ویژه در حوزه اطلاعات و ارنباطات به شمار آورد. از آنجائیکه محاسبات سیار به عنوان نتیجه چنین سیستم هایی امکان همراهی و تعامل بین کاربران با دنیای پیرامون را افزون تر ساخته است، این سیستم ها موجب تغییرات بنیادی در روش بهره برداری از اطلاعات مکانی گردیده است. در این میان پیاده سازی نظریه های مطرح در این زمینه که بستر لازم برای تلفیق پایگاه های داده، محیطهای تعامل با اطلاعات مکانی و سیستم های تعیین موقعیت جهانی را فراهم سازد در نیل به اهداف جنین ایده هایی مسیر را هموارتر ساخته و آنها را برای کاربران ملموستر می گرداند. در این نوشته نتایج اولیه حاصل از ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی سیار در کشور که اغلب جنبه های مختلف سیستم های موقعیت مبنا را در برمی گیرد، ارائه گردیده است. این سیستم در قالب دو ماژول اصلی:۱-هدایت خودکار کاربر در سطح و در مسیرهای بین شهری و ۲-فراهم ساختن امکانات اولیه یک سیستم اطلاعات مکانی درمحیط کامپیوتر های PDAکه امکانات و محدودیتهای خاص خود را دارند، طراحی و پیاده سازی گردید. به منظور نمایش توانایی سیستم و نمونه ای ازعملیات قابل برنامه ریزی با آن روند گردآوری نقاط کنترل زمینی جهت فرآیند زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای پیاده سازی گردید. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش زمان این فرآیند و عدم قطعیت بوجود آمده نسبت به روشهای سنتی معمول برای انجام آن است.