سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سعادت سرشت – قطب علمی مهندسی نقشه برداری ومقابله با سوانح طبیعی، پردیس دانشکده ه
حسین نریمانی راد – قطب علمی مهندسی نقشه برداری ومقابله با سوانح طبیعی، پردیس دانشکده ه

چکیده:

موفقیت مدیریت بحران به خصوص در زمان طلایی یعنی بلافاصله بعد از وقوع بحران، وابستگی زیادی به اطلاعات دقیق و بهنگام مربوط به بحران و فراید کمک رسانی موجود دارد. بخش مهمی از اطلاعات حین بحران شامل اطلاعات مکانی است تا بر اساس آن کمیت و کیفیت بحران در مکانهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. گذشته از کلیه مزایای تصاویر ماهواره ای به عنوان مرجع اخذ اطلاعات مکانی، محدودیت حد تفکیک زمانیمکانی این تصاویر و عدم قابلیت دسترسی به آنها در زمان طلایی حین بحران ، بکارگیری روشهای دیگر اخذ اطلاعات مکانی را بعنوان روشی مکمل اجتناب ناپذیر می سازد. در این مقاله، با بکارگیری سیستمی متشکل از یک دوربین ویدئویی و GPS ، اطلاعات تصویری و داده های تعیین موقعیت با هم تلفیق شده و فیلم ویدئویی زمین مرجع از سیستم اطلاعات مکانی موجود به عنوان ابزاریبرای مدیریت بهینه بحران ارائه می شود. سیستم مذکور را می توان روی سکوهای متحرک مختلفی مانند هواپیما، هلکوپتر، کایت، یا اتومبیل قرار داد و یا حتی بصورت دستی حمل نمود و از فواصل و زوایای مختلف از صحنه بحران تصویربرداری نمود. این اطلاعات مکانی راحتی می توان بصورت آنی مخابره نمود و بهروشی سریع و کم هزینه مورد پردازش قرارداد. سپس آن را با پایگاه داده مکانی موجود تلفیق نمود و ابزاری کارا را برای مدیریت موفقتر بحران در شرایط زمان طلایی جهت تصمیم گیری های سریع بدست داد.