سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک – قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی – دانشکده فنی- دان
شمس الملوک علی آبادی – مرکز تحقیقات و پژوهش نقشه برداری- سازمان نقشه برداری کشور
محمدرضا دلاور – قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی – دانشکده فنی- دان

چکیده:

امروزه سیستمهای اطلاعات مکانی در تمامی بخشهای چرخه مدیریت بحران بکار می آید . یکی از بخشهای اصلی مدیریت بحران بخصوص در لحظات نخستین رخداد آن، عملیات امداد و نجات می باشد . در تمامی مراحل مدیریت امداد و نجات نیاز به سیستم اطلاعات و مدیریت دادهای مکانی بشدت حس می شود . با این وجود سیستمهایGISموجود عملکرد مناسبی برای تحقق خواسته های یاد شده ندارند . اینگونه سیستمها با فرض ایستایی کا ربر، سخت ابزار و نرم افزار تهیه شده و در محیطهای پویا با کاربران متحرک کارکرد مناسبی از خود نشان نمی دهند . در این میان استفاده از شاخه جدیدی درGISبانام سیستم اطلاعات مکانی همراه (Mobile GIS)بسیار توجیه پذیر خواهد بود. پیشرفت سالهای اخیر فناوری در زمینههای ارتباطات، پایانه ها و تجهیزات همراه و فناوری شبکه های بی سیم زمینه ایجادگرایش نوینی با عنوان پردازشگری همراه یا پردازشگری در هر جا و هر زمان ۲ را فراهم ساخته اند . رشد این گرایش نه تنها نحوه دسترسی به داده ها بلکه مفاهیم پردازشگری و حسابگری را دستخوش تغییرات وسیع نموده اند. پردازشگری همراه، فناوریهای تعیین موقعیت مثل سیستمهای تعیین موقعیت جهانی (GPS)و بخشی ا ز تحلیلهای مکانی و امکانات GIS منجر به پیدایش گرایش نوینی با عنوان ،سیستمهای اطلاعات مکانی همراه یاMobile GIS شده اند. طی مقاله حاضر نشان خواهیم داد که برای پر کردن خلأ بین ستاد بحران و گروههای امداد رسان وجود یک سیستم اطلاعات همراه لازم می باشد . پس از بررسی نظریه نگارندگان در نحوه تجزیه فضا و زمان به بخشهای کوچکتر برای حل محدودیتهای سیستمهای همراه، مشخصات سیستم همراه طراحی و پیاده سازی شده مدرس (MODDARES)را شرح خواهیم داد .مدرس با چند زیر سیستم خود ، یک سیستم چند رسانه ای جمع آوری داده های مربوط به بحران، کم ک به تصمیم گیری ستاد و یک سیستم همراه امداد رسانان و راهیابی در شرایط بحران بوده که در طی فعالیت حاضر طراحی و اجرا شده است. این سیستم می تواند در شرایط مختلف کاری ارتباطی منطقی و نظام ند را بین ستاد و گروههای امداد رسان برقرار نموده و با پیاده سازی مفهوم نظری هماهنگ سازی ۳، پایگاه داده بین ستاد و گروههای اجرایی را با آخرین اطلاعات روی بستر اطلاعات مکانی، نقشه ها و مختصات نقاط فراهم سازد . مدرس نه تنها روی بستر اینترنت بی سیم، بلکه با شبکه تلفن همراه، شبکه های محلی بی سیم و حتی شبکه های شخصی قابل استفاده می باشد . این سیستم قابلیت کار روی انواع دستگاه های همراه مثل گوشیهای همراه و رایانه های جیبی را دارا باشد