سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل ربیعی اصل –
جعفر حبیبی –
سیدسلمان مقدم نیا –

چکیده:

مسائل تصمیم گیری در سطح بالایی یک سازمان پیچیده تر و ساخت نایافته تر نسبت به سطوح پایینی آن میباشد بیشتر مسائل و مشکلات این سطوح درروند حل مساله می باشد زیرا داده های اساسی آن مبهم و نادقیق هستند تصمیم گیرندگان برای حل این گونه مسائل به راه حلهای کیفی روی می آورند روند حل مسئله براساس قوانین خط مشی ها و سیستم ارزشگذاری می باشد که توسط تصمیم گیرندگان تعیین می شود یکی از مشکلاتی که مدیران پروژه در بسیاری از شرکتهایی که با ساختار پروژه ای در تولید نرم افزار با آن مواجه می باشد تصمیم گیری در مورد تخصیص تعداد نیروی انسانی لازم به پروژه ها می باشد دراین مقاله جهت غلبه بر این مشکل استفاده از یک سیستم تصمیم یار پیشنهاد می گردد به دلیل اینکه پارامترهای این سیستم بصورت کیفی مورد تحلیل قرا رمیگیرند درایجاد این سیستم از منطق فازی استفاده می شود.